Αποκατάσταση-επισκευή πατωμάτων

Μπορούμε να αναλάβουμε την αποκατάσταση πατωμάτων που εχούν υποστεί ζημιά και ακόμα την επαναφορά τους στο αρχικό στάδιο κατασκευής τους.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα βήματα αποκατάστασης μαρμάρινου πατώματος.

  1. Αποξήλωση πλαστικών πλακιδίων
  2. Καθαρισμός απο βενζινόκολλα
  3. Επιδιόρθωση πατώματος
  4. Τρίψιμο-Κρυσταλλοποίηση και γυάλισμα επιφάνειας
Κρυσταλλοποίηση μαρμάρων ή μωσαϊκού απο 4€ /τμ
Νερόλουστρο μαρμάρων ή μωσαϊκού απο 12€ /τμ
Τρίψιμο-στοκάρισμα-κρυσταλλοποίηση από 8€/τμ